Szkoła Talentów powstała z połączenia pasji wielu osób, które poszukiwały skutecznych metod rozwijania potencjału własnych dzieci. Są wśród nas nauczyciele, logopedzi, psycholodzy i artyści.
Patrzymy na rozwój dzieci całościowo – dbamy o ich intelekt, zdrowie, rozwój emocjonalny i społeczny. Współpracujemy z naukowcami z Wydziału Pedagogiki  UMCS by przeciwdziałać trudnościom w uczeniu się dzieci.
Naszą misją jest wspieranie rozwoju naturalnych zdolności dzieci poprzez tworzenie pomocy edukacyjnych oraz organizowanie zajęć dla dzieci i warsztatów dla rodziców.

Firma Szkoła Talentów zajmuje się wsparciem rozwijania naturalnych zdolności dziecka. Celem działalności jest dostarczanie pomocy edukacyjnych adresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym oraz organizowanie zajęć dla dzieci i warsztatów dla rodziców.